Go green

Met Light Depot…

Light Depot wil in samenwerking met Wecycle zoveel mogelijk gebruikte, energiezuinige verlichting (e-waste) inzamelen en op een optimale wijze recyclen. Door hier gezamenlijk stappen in te nemen komen er aanzienlijk minder tot geen schadelijke stoffen meer in het milieu terecht en hoeven er minder primaire grondstoffen aan de natuur onttrokken te worden.

Inzamelresultaten

Wecycle moet minimaal voldoen aan de doelstellingen die voortkomen uit de Europese regelgeving WEEE (Waste Electricaland Electronic Equipment). De wettelijke inzameldoelstelling is 4 kilogram e-waste per persoon. Dit komt neer op een totaal van ongeveer 66,7 miljoen kilo. In 2011 heeft Wecycle bijna 110 miljoen kilo e-waste ingezameld: 6,55 kilogram per persoon. Onderstaande grafiek geeft de totale inzamelresultaten weer van de laatste vijf jaar.Recyclen

Naast een kwantitatieve inzameldoelstelling, stelt de overheid tevens kwalitatieve doelstellingen aan de recycling van e-waste. Deze is afhankelijk van de recyclingcategorie waarvan het product deel uitmaakt.

Light Depot streeft in samenwerking met Wecycle naar een zo hoog mogelijk recycleresultaat van verlichting. Zo is in 2010 voor verlichting een veel beter recycleresultaat behaald dan de wettelijke en minimale eis. Die wettelijke eis ligt op 80% hergebruik van spaarlampen, terwijl er 93% gerealiseerd is!

Over al het ingezameld e-waste heen, heeft Wecycle in 2010 een hergebruik gerealiseerd van 80%. Voor nuttige toepassing is dit 95%. Dit betekent dat slechts 5% van het ingezameld e-waste niet kan worden gerecycled of toepast in verbrandingsovens met hoge energieterugwinning.Terugdringen van het broeikaseffect

Light Depot draagt in samenwerking met Wecyclebij aan de terugdringing van het broeikaseffect. Dit gebeurt op twee manieren: ten eerste door grondstoffen (zoals ijzer en aluminium) uit afgedankt e-waste te recyclen in plaats van te delven uit de natuur. Daarnaast worden schadelijke CFK’s uit koel-/vriesapparatuur verwijderd en onschadelijk gemaakt, zodat ze het milieu niet kunnen belasten. Voorzichtige berekeningen tonen aan dat Wecycle in 2010 door recycling 90.000 ton CO2-equivalenten-uitstoot heeft bespaard. De verantwoorde vernietiging van CFK’s levert een besparing op van 400.000 ton aan CO2-equivalenten. De totale besparing is vergelijkbaar met de jaarlijkse CO2-uitstoot van 170.000 benzineauto’s (op basis van 15.000 kilometer per jaar).