Onze voorwaarden

Gewoon om het duidelijk te houden.

Garantievoorwaarden

Light Depot garandeert dat elk door haar geleverd artikel voldoet aan normale eisen van deugdelijkheid en bruikbaarheid en aan bestaande overheidsvoorschriften. Indien er gebreken optreden in of aan het artikel kunnen deze niet verhaalt worden op Light Depot. Ruilen en retourneren is niet mogelijk.

Afbeeldingen

Alle afbeeldingen worden zo goed mogelijk en waarheidsgetrouw getoond. Toch kan een artikel op details afwijken van een op de website getoonde foto's. Light Depot kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor verschillen met de foto's en de werkelijkheid. Ruilen en retourneren is niet mogelijk.

Privacy policy

Persoonlijke en bedrijfsgegevens worden bewaard in ons klantenbestand. Deze gegevens worden nooit aan derden verstrekt. Indien je hebt aangegeven op de hoogte te willen blijven van aanbiedingen, nieuwe producten en andere informatie van Light Depot doen wij dat middels een E-mail of via de post.

Copyright

Deze website en alle onderdelen daarvan zijn eigendom van Light Depot. Het auteursrecht is van toepassing op de inhoud van deze website en behoort toe aan Light Depot Nederland. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Light Depot mag de inhoud van deze website niet worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt, behoudens beperkingen bij de wet gesteld. Alle woord- en beeldmerken op deze website zijn eigendom van Light Depot tenzij anders vermeld. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Light Depot is het niet toegestaan op enig wijze gebruik te maken van deze merken behoudens de beperkingen bij de wet gesteld.

Disclaimer

Deze website en alle onderdelen daarvan zijn eigendom van Light Depot. Het is niet toegestaan om de website of delen daarvan openbaar te maken, te kopiėren of op te slaan zonder voorafgaande schriftelijk gebruik. De inhoud van deze website hebben wij met grootste zorgvuldigheid samengesteld. Ondanks de constante zorgen en aandacht die Light Depot aan de samenstelling van deze site besteed, is het mogelijk dat de informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Als op de site verstrekte informatie tekortkomingen of fouten vertoont, zullen wij de grootst mogelijk eindspanning leveren om dat zo snel mogelijk te corrigeren.

Light Depot behoudt zich evenwel het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige (voorafgaande) kennisgeving door te voeren en Light Depot is dan ook niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet verzonden worden. Light Depot sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website of andere uitingen van Light Depot op internet.

Jouw mening is van waarde

Jouw mening is belangrijk voor ons. Zo kunnen wij onze website continu verbeteren. Via het contactformulier kun je ons laten weten wat je van onze website vindt. Wil je om andere reden contact met ons opnemen dan kun je ook het contactformulier invullen om je opmerkingen door te geven of vragen te stellen.

Stel je vraag,

Wij helpen je verder…

Light Depot Duiven
Nieuwgraaf 12
6921 RJ  Duiven
T +31(0)26 31 906 30
F +31(0)26 31 906 37
E info@lightdepot-duiven.nl